"immediate consequence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa konsekwencja
  1. immediate przymiotnik + consequence rzeczownik
    Silna kolokacja

    But their meeting did not appear to have any immediate consequences.

powered by  eTutor logo