"immediate issue" — Słownik kolokacji angielskich

immediate issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa kwestia
  1. immediate przymiotnik + issue rzeczownik
    Silna kolokacja

    The immediate issues are too complicated and short term to report.