"immediate aftermath" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe następstwo
  1. immediate przymiotnik + aftermath rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It must make sense of events as they happen and in their immediate aftermath.