"immediate purchase" — Słownik kolokacji angielskich

immediate purchase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy zakup
  1. immediate przymiotnik + purchase rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The site has also created sale formats that allow immediate purchases at fixed prices, for those who would rather not wait out a weeklong auction.

powered by  eTutor logo