"immediate wake" — Słownik kolokacji angielskich

immediate wake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy ślad
  1. immediate przymiotnik + wake rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He walked on at a brisk pace, keeping close to commandant Fleury's side, in the immediate wake of the pursuit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo