Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"hard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hard przymiotnik

hard + rzeczownik
Kolokacji: 354
hard time • hard work • hard drive • hard part • hard rock • hard line • hard labor • hard disk • hard thing • hard look • hard currency • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. hard time = męcząca praca, wycisk hard time
2. hard work = ciężka praca hard work
3. hard drive = napęd dysku twardego, stacja dysku twardego hard drive
4. hard part = twarda część hard part
5. hard rock = hard rock (gatunek muzyczny) hard rock
6. hard line = twarda linia hard line
7. hard labor = ciężkie roboty (np. jako kara dla przestępców) hard labor
8. hard disk = dysk twardy (w komputerze) hard disk
10. hard look = twarde spojrzenie hard look
13. hard surface = twarda powierzchnia hard surface
15. hard worker = twardy robotnik hard worker
16. hard decision = ciężka decyzja hard decision
17. hard edge = twardy brzeg hard edge
18. hard hat = kask ochronny (na budowie) hard hat
21. hard candy = landrynka, landrynek hard candy
22. hard core = trzon (organizacji) hard core
23. hard lesson = trudna lekcja hard lesson
24. hard blow = ciężkie uderzenie hard blow
25. hard shell = twarda muszla hard shell
26. hard question = sprawdzone pytanie hard question
27. hard task = ciężkie zadanie hard task
28. hard way = twarda droga hard way
29. hard truth = sprawdzona prawda hard truth
30. hard fact = niezaprzeczalny fakt hard fact
31. hard place = twarde miejsce hard place
32. hard ground = twarda ziemia hard ground
33. hard job = trudne zadanie hard job
34. hard day = ciężki dzień hard day
35. hard case = ciężki przypadek, nieustępliwa osoba hard case
36. hard life = ciężkie życie hard life
37. hard floor = twarda podłoga hard floor
38. hard word = twarde słowo hard word
39. hard cash = żywa gotówka hard cash
40. hard man = twardy człowiek hard man
41. hard data = twarde dane (dane w postaci liczb i wykresów) hard data
42. hard eye = twarde oko hard eye
43. hard winter = ciężka zima hard winter
44. hard liquor = alkohol wysokoprocentowy (np. wódka) hard liquor
45. hard face = gładka powierzchnia kowadła hard face
46. hard bargain = trudna transakcja hard bargain
47. hard court = twardy kort, utwardzony kort hard court
48. hard road = droga utwardzona, droga o twardej nawierzchni hard road
49. hard wood = twarde drewno hard wood
50. hard stuff = twarde narkotyki hard stuff
51. hard rain = stwardniały deszcz hard rain
52. hard stone = stwardniały kamień hard stone
53. hard drug = silny lek hard drug
54. hard cover = sztywna okładka hard cover
55. hard hand = twarda ręka hard hand
56. hard reality = trudna rzeczywistość hard reality
57. hard landing = lądowanie twarde hard landing
58. hard luck = a to pech (brak szczęścia) hard luck
59. hard year = trudny rok hard year
60. hard voice = twardy głos hard voice
61. hard material = stwardniały materiał hard material
62. hard chair = twardy przewodniczący hard chair
63. hard science = nauka ścisła hard science
64. hard body = twarde ciało hard body
65. hard news = poważne wiadomości hard news
66. hard money = twarda waluta (pieniądz o wysokim stopniu zaufania) hard money
67. hard muscle = twardy mięsień hard muscle
68. hard cheese = no to masz pecha (ironicznie; i nikt się tym nie będzie przejmował) hard cheese
69. hard rock band = zespół hard rock hard rock band
70. hard problem = trudny problem hard problem
71. hard number = twarda liczba hard number
72. hard object = twardy przedmiot hard object
73. hard ball = twarda piłka hard ball
74. hard plastic = tworzywo sztuczne, które bardzo trudno zgnieść lub przebić hard plastic
75. hard rule = sztywna reguła hard rule
76. hard hit = trafienie celne hard hit
77. hard shot = ciężki strzał hard shot
78. hard knot = twardy węzeł hard knot
79. hard metal = stwardniały metal hard metal
80. hard sound = głoska twarda hard sound
81. hard shoulder = pas awaryjny na autostradzie (miejsce, w którym można się zatrzymać) hard shoulder
82. hard fight = twarda walka hard fight
83. hard fighting = twarde walki hard fighting
84. hard bop = twarde lekkie uderzenie hard bop
85. hard Frost = tęgi mróz hard Frost
86. hard act = twardy akt hard act
87. hard right = skrajna prawica hard right
88. hard earth = stwardniała ziemia hard earth
89. hard bread = stwardniały chleb hard bread
90. hard nut = stwardniały orzech hard nut
91. hard head = twarda głowa hard head
92. hard struggle = twarda walka hard struggle
93. hard information = twarde (sprawdzone) informacje hard information
94. hard battle = twarda bitwa hard battle
95. hard one = coś trudnego hard one
96. hard punch = twardy cios pięścią hard punch
97. hard lump = twarda bryła hard lump
98. hard water = twarda woda hard water
99. hard turn = ciężka kolej hard turn
100. hard bench = twarda ławka hard bench
czasownik + hard
Kolokacji: 45
work hard • swallow hard • fight hard • play hard • try hard • push hard • look hard • breathe hard • ...
przysłówek + hard
Kolokacji: 38
extremely hard • pretty hard • particularly hard • especially hard • increasingly hard • ...
hard + przyimek
Kolokacji: 12
hard for • hard on • hard at • hard with • hard of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.