"Hard choice" — Słownik kolokacji angielskich

Hard choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: hard choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trudny wybór
  1. hard przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The public needs to see him make the hard choice at least once in a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo