"hard thing" — Słownik kolokacji angielskich

hard thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarda rzecz
  1. hard przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The time had come to start doing the hard thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo