"hard eye" — Słownik kolokacji angielskich

hard eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarde oko
  1. hard przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He pushed himself up again, watching me with hard eyes.

    Podobne kolokacje: