ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121
(2) away, forth, impulsively
Kolokacji: 3
(3) ahead, before
Kolokacji: 2
(4) forward, forwards, onward
Kolokacji: 3
(6) bankrupt, insolvent
Kolokacji: 2
(10) fast, tight
Kolokacji: 2
(12) smoothly, swimmingly
Kolokacji: 2
2. go live = nadawać na żywo,wchodzić na żywo go live
3. go bad = psuć się (np. mleko) go bad
4. go slow = zwolnić, zwolnić tempo go slow
5. go slowly = pójdź wolno go slowly
6. easily go = łatwo pójdź easily go
7. surely go = na pewno pójdź surely go
8. go fine = pójść dobrze (np. egzamin) go fine
9. go great = przejdź wielki go great
10. go hot = przejdź gorący go hot
11. naturally go = naturalnie pójdź naturally go
12. go unrecorded = przeminąć bez echa go unrecorded
13. evidently go = wyraźnie pójdź evidently go
14. go big = iść na całość, robić coś na wielką skalę go big
15. go unclaimed = nie zostań odebranym go unclaimed
16. go anyplace = pójdź nigdzie go anyplace
17. go heavy = przejdź ciężki go heavy
18. go off somewhere = wyjdź gdzieś go off somewhere
19. go dull = tępiej go dull
20. go cross-eyed = przejdź zezowaty go cross-eyed
21. go thoroughly = pójdź dokładnie go thoroughly
22. go someplace = pójdź gdzieś go someplace
23. go active = przejdź czynny go active
24. go shirtless = przejdź shirtless go shirtless
  • Guys were allowed to go shirtless in public, but you didn't see it very often.
  • As the song continues on, a girl makes her appearance and Trey goes shirtless.
  • Going shirtless is considered a lifestyle by some men.
  • It is also common to go shirtless while working/doing labor.
  • He went shirtless for his Top 8 performance.
  • On the bridge of the song, members go shirtless with more than one scene.
  • Some men will go shirtless working on their plantations, but it is matter of law that shirts be worn in town.
  • He'd even gone shirtless for a day to call attention to the plight of sweatshop workers in Indonesia.
  • Western men should avoid going shirtless; trousers are preferable to shorts.
  • One of the employees goes shirtless, the better perhaps to display his piercings and tattoos.
25. go terribly = pójdź beznadziejnie go terribly
26. go kaput = przejdź kaput go kaput
27. go rotten = przejdź zgniły go rotten
28. go slower = przejdź bardziej wolny go slower
29. go small = przejdź mały go small
30. plainly go = najwyraźniej pójdź plainly go
31. sure go = pewny przejdź sure go
(14) abroad, overseas, afield
Kolokacji: 3
(16) deep, deeply
Kolokacji: 2
(17) blank, empty, clean, vacant
Kolokacji: 4
(18) hungry, eagerly
Kolokacji: 2
(19) sour, high, rancid, sullenly
Kolokacji: 4
(20) unanswered, unrequited
Kolokacji: 2
(21) unpunished, uncorrected
Kolokacji: 2
(22) extinct, defunct
Kolokacji: 2
(23) numb, dead, meekly
Kolokacji: 3
(24) undetected, unseen, unobserved
Kolokacji: 3
(25) backwards, backward
Kolokacji: 2
(26) blind, blindly
Kolokacji: 2
(29) wrong, seemingly, prematurely
Kolokacji: 3
(30) dry, untouched, stolidly
Kolokacji: 3
(31) gray, senile
Kolokacji: 2
(33) wide, wide-eyed
Kolokacji: 2
(34) cold, limp, stale
Kolokacji: 3
(41) red, white, ashen, livid, pink
Kolokacji: 5
(42) solo, unattended, untended
Kolokacji: 3
(46) private, secretly
Kolokacji: 2
(49) badly, poorly, disastrously
Kolokacji: 3
(50) actually, truly, literally
Kolokacji: 3
(51) right, properly
Kolokacji: 2
(54) eventually, finally
Kolokacji: 2
(55) up, upward, downward
Kolokacji: 3
(56) alone, exclusively
Kolokacji: 3
(57) simply, merely
Kolokacji: 2
(58) suddenly, abruptly, gradually
Kolokacji: 3
(59) better, best
Kolokacji: 2
(60) together
Kolokacji: 2
(61) well, considerably
Kolokacji: 2
(63) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(64) hard, heavily
Kolokacji: 2
(65) generally, specifically
Kolokacji: 2
(66) early, late
Kolokacji: 2
(67) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(71) about, around
Kolokacji: 2
(74) carefully, cautiously, busily
Kolokacji: 3
(75) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(79) native, uncounted
Kolokacji: 2
(82) taut, lax, slack
Kolokacji: 3
(86) close, near
Kolokacji: 2
(88) unsolved, unresolved
Kolokacji: 2
(91) critical, seriously
Kolokacji: 2
(92) peacefully, peaceably
Kolokacji: 2
(94) thither, hither
Kolokacji: 2
(97) downstream, upstream
Kolokacji: 2
(98) beautifully, splendidly
Kolokacji: 2
(99) unarmed, armed, operational
Kolokacji: 3
(100) unquestioned, unchallenged
Kolokacji: 2
(102) calmly, serenely
Kolokacji: 2
(104) unscathed, unharmed, harmlessly
Kolokacji: 3
(105) temporarily, permanently
Kolokacji: 2
(106) northward, northwards
Kolokacji: 2
(107) daily, annually, periodically
Kolokacji: 3
(108) aggressively, offensively
Kolokacji: 2
(110) headlong, headfirst
Kolokacji: 2
(111) mysteriously, unexplained
Kolokacji: 2
(112) unmolested, undisturbed
Kolokacji: 2
(113) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(115) cheerfully, hopefully
Kolokacji: 2
(116) co-ed, coeducational
Kolokacji: 2
(117) cheap, commercial
Kolokacji: 2
(118) sadly, tragically
Kolokacji: 2
(119) somewhat, reasonably, pretty
Kolokacji: 3
(120) fallow, unexploited
Kolokacji: 2
(121) uncredited, duly, due
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.