"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
1. funny idea = zabawny pomysł funny idea
2. funny kind = zabawny rodzaj funny kind
3. funny sort = zabawny rodzaj funny sort
  • He looked at me in a funny sort of way.
  • Funny sort of thing for a girl to be doing.
  • Now it looks as if she was right, in a funny sort of way.
  • That's a funny sort of thing for an old man like me to say.
  • And in a funny sort of way he was looking forward to that.
  • In a funny sort of way, they were much better at it.
  • He actually I liked her in a funny sort of way.
  • More than that, he'd been a friend, in a funny sort of way.
  • There was a funny sort of look on her face, something more than concern.
  • He just had this funny sort of smile on his face.
4. funny one = zabawny funny one
5. funny thought = zabawna myśl funny thought
6. funny color = dziwny kolor funny color
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.