"funny color" — Słownik kolokacji angielskich

funny color kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny kolor
  1. funny przymiotnik + color rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was all a funny color from my wallet, but you could still read it.

    Podobne kolokacje: