BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"funny kind" — Słownik kolokacji angielskich

funny kind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny rodzaj
  1. funny przymiotnik + kind rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did remember it had been a funny kind of town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo