BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. funny story = zabawna historia funny story
3. funny way = zabawna droga funny way
4. funny moment = zabawny moment funny moment
5. funny man = dziwny człowiek funny man
6. funny stuff = zabawne coś funny stuff
7. funny look = zdziwione spojrzenie funny look
8. funny name = zabawne imię funny name
9. funny business = machlojki, nielegalne interesy, nieczyste zagrania funny business
10. funny face = komiczna mina funny face
11. funny feeling = zabawne uczucie funny feeling
12. funny line = zabawna linia funny line
13. funny guy = śmieszny człowieczek funny guy
14. funny bone = czułe miejsce w łokciu funny bone
15. Funny Girl = Zabawna Dziewczyna Funny Girl
16. funny idea = zabawny pomysł funny idea
17. funny video = zabawne video funny video
18. funny part = zabawna część funny part
19. funny joke = śmieszny dowcip funny joke
20. funny scene = zabawna scena funny scene
21. funny hat = dziwny kapelusz funny hat
22. funny show = zabawne widowisko funny show
23. funny side = zabawna strona funny side
24. funny book = komiks funny book
25. funny people = zabawni ludzie funny people
26. funny movie = zabawny film funny movie
27. funny film = śmieszny film funny film
28. Funny Valentine = Zabawna Valentine Funny Valentine
29. funny place = dziwne miejsce funny place
30. funny comedy = zabawna komedia funny comedy
31. funny noise = dziwny hałas funny noise
32. funny kind = zabawny rodzaj funny kind
  • He did remember it had been a funny kind of town.
  • In a funny kind of way, this project seems to have brought us closer.
  • Look, let's face it, it's a very funny kind of guy who comes to Hollywood.
  • From then on it had been a funny old kind of a day.
  • In a funny kind of way, she thought, it was like having Judd back.
  • But with a funny kind of blindness; I can see you.
  • In a funny kind of way, she may be more vulnerable.
  • He can be a funny kind of dangerous, if you really threaten him.
  • You know what a funny kind of guy he is.
  • A funny kind of smile came over his face, then, and he nodded.
33. funny sort = zabawny rodzaj funny sort
34. funny character = zabawny charakter funny character
35. funny song = zabawna piosenka funny song
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.