BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"funny sort" — Słownik kolokacji angielskich

funny sort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny rodzaj
  1. funny przymiotnik + sort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked at me in a funny sort of way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo