Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

forthcoming przymiotnik

forthcoming + rzeczownik
Kolokacji: 59
forthcoming album • forthcoming book • forthcoming election • forthcoming film • forthcoming London conference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. forthcoming album = nadchodzący album forthcoming album
2. forthcoming book = książka mająca się wkrótce ukazać forthcoming book
3. forthcoming film = nadchodzący film forthcoming film
4. forthcoming novel = nadchodząca powieść forthcoming novel
5. forthcoming movie = nadchodzący film forthcoming movie
6. forthcoming show = nadchodzące widowisko forthcoming show
8. forthcoming volume = nadchodząca pojemność forthcoming volume
9. forthcoming auction = nadchodząca aukcja forthcoming auction
(2) election, summit, retirement
Kolokacji: 3
(4) season, year, tour
Kolokacji: 3
(10) project, study, concert, work
Kolokacji: 4
(12) CD, DVD
Kolokacji: 2
(13) cookbook, Encyclopedia
Kolokacji: 2
przysłówek + forthcoming
Kolokacji: 4
immediately forthcoming • completely forthcoming • entirely forthcoming • fully forthcoming
forthcoming + przyimek
Kolokacji: 7
forthcoming from • forthcoming in • forthcoming about • forthcoming with • forthcoming on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.