"forthcoming book" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka mająca się wkrótce ukazać
  1. forthcoming przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The work, not yet published, will form the basis of a forthcoming book, he said.