"forthcoming album" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzący album
  1. forthcoming przymiotnik + album rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In November, the group released the first single from their forthcoming second album.