ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"forthcoming election" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzące wybory
  1. forthcoming przymiotnik + election rzeczownik
    Silna kolokacja

    Activity was concentrated on the low politics of the forthcoming election.

powered by  eTutor logo