Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming documentary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzący dokument
  1. forthcoming przymiotnik + documentary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wendell Harris is currently in post-production for the forthcoming documentary, Arbiter Roswell.