Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming movie" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming movie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzący film
  1. forthcoming przymiotnik + movie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There will be a version of the band in the movie forthcoming "Kansas City."