Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming novel" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming novel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodząca powieść
  1. forthcoming przymiotnik + novel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A colleague asked with great sincerity for my honest appraisal of his forthcoming novel.