ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

forthcoming przymiotnik

forthcoming + rzeczownik
Kolokacji: 59
forthcoming album • forthcoming book • forthcoming election • forthcoming film • forthcoming London conference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) election, summit, retirement
Kolokacji: 3
(4) season, year, tour
Kolokacji: 3
1. forthcoming release = nadchodzące zwolnienie forthcoming release
2. forthcoming issue = wydanie mające się wkrótce ukazać forthcoming issue
3. forthcoming event = nadchodzące wydarzenie forthcoming event
4. forthcoming edition = wydanie mające się wkrótce ukazać forthcoming edition
5. forthcoming publication = publikacja mająca się wkrótce ukazać forthcoming publication
6. forthcoming series = nadchodząca seria forthcoming series
7. forthcoming change = nadchodząca zmiana forthcoming change
8. forthcoming match = nadchodzący mecz forthcoming match
9. forthcoming sequel = nadchodzący dalszy ciąg forthcoming sequel
(10) project, study, concert, work
Kolokacji: 4
(12) CD, DVD
Kolokacji: 2
(13) cookbook, Encyclopedia
Kolokacji: 2
przysłówek + forthcoming
Kolokacji: 4
immediately forthcoming • completely forthcoming • entirely forthcoming • fully forthcoming
forthcoming + przyimek
Kolokacji: 7
forthcoming from • forthcoming in • forthcoming about • forthcoming with • forthcoming on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.