Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"completely forthcoming" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie nadchodzący
  1. completely przysłówek + forthcoming przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Well now, I guess I wasn't completely forthcoming about Laura's little quirks."