Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming show" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzące widowisko
  1. forthcoming przymiotnik + show rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While the trio were writing and rehearsing sketches for a forthcoming show, another student knocked on their door to offer a sketch he had written.