Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming with" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzący z
  1. forthcoming przymiotnik + with przyimek
    Silna kolokacja

    "Thank you for being so forthcoming with your family history."