Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"forthcoming in" — Słownik kolokacji angielskich

forthcoming in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadchodzący w
  1. forthcoming przymiotnik + in przyimek
    Silna kolokacja

    More of this color break is likely to be forthcoming in the future.