"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
3. finish well = skończ dobrze finish well
5. later finish = później skończ later finish
6. once finished = kiedyś skończyć once finished
8. finish twice = skończ dwa razy finish twice
9. finish respectively = skończ odpowiednio finish respectively
14. finish strongly = skończ mocno finish strongly
15. finish lamely = skończ nieprzekonująco finish lamely
16. finish unplaced = kończyć na miejscu niepunktowanym finish unplaced
18. finish strong = kończyć silny finish strong

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.