"face" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

face czasownik

face + rzeczownik
Kolokacji: 397
face challenges • face charges • face competition • face opposition • face difficulties • face trial • face criticism • face death • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. face charges = zostać postawionym w stan oskarżenia, usłyszeć zarzuty face charges
  • At some point in our lives, all of us will face great difficulty.
  • Facing financial difficulties, the team is taking the 2010 season off.
  • Throughout the 1920s, the hotel began to face financial difficulties.
  • Like them too, she faced difficulties about where to live.
  • On top of that, the center is facing financial difficulties.
  • The hospital has been facing financial difficulties for many years now.
  • Her father died while she was a child, and the family faced financial difficulties without him.
  • The definition given in the act seems to face several difficulties.
  • Yet the trade union movement faced many difficulties in the early 1920s.
  • "Where were you during the critical times when we faced difficulties?"
6. face pressure = ciśnienie twarzy face pressure
9. face death = patrzeć śmierci w oczy, zmierzyć się ze śmiercią face death
10. face obstacles = przeszkody twarzy face obstacles
12. face danger = niebezpieczeństwo twarzy face danger
13. face resistance = opór twarzy face resistance
14. face hurdles = płotki twarzy face hurdles
16. face fines = grzywny twarzy face fines
17. face prosecution = ściganie sądowe twarzy face prosecution
18. face discrimination = dyskryminacja twarzy face discrimination
19. face scrutiny = analiza twarzy face scrutiny
22. face life = twarz życie face life
23. face trouble = kłopoty twarzy face trouble
25. face issues = kwestie twarzy face issues
26. face women = kobiety twarzy face women
29. face request = prośba twarzy face request
30. face times = czasy twarzy face times
31. face several shots = stań przed kilkoma strzałami face several shots
32. face action = działanie twarzy face action
33. face accusations = oskarżenia twarzy face accusations
34. face re-election = ponowne wybory twarzy face re-election
35. face cuts = cięcia twarzy face cuts
36. face bankruptcy = upadek twarzy face bankruptcy
37. face defeat = porażka twarzy face defeat
40. face eviction = eksmisja twarzy face eviction
41. face execution = stracenie twarzy face execution
42. face extinction = wymarcie twarzy face extinction
43. face a budget gap = wychodź na dziurę budżetową face a budget gap
44. face a force = wychodź na siłę face a force
45. face sanctions = aprobaty twarzy face sanctions
46. face elimination = twarz eliminacja face elimination
47. face deportation = deportacja twarzy face deportation
48. face costs = koszty twarzy face costs
49. face odds = szanse twarzy face odds
51. face a dilemma = stań przed dylematem face a dilemma
52. face persecution = prześladowanie twarzy face persecution
53. face the prospect = stawić czoła perspektywie (np. porażki finansowej) face the prospect
54. face imprisonment = uwięzienie twarzy face imprisonment
58. face the possibility = stań przed możliwością face the possibility
60. face demands = żądania twarzy face demands
63. face a choice = stanąć przed wyborem face a choice
64. face a deficit = wychodź na deficyt face a deficit
65. face delays = opóźnienia twarzy face delays
67. face a sentence = stań przed wyrokiem face a sentence
68. face the wall = wychodź na ścianę face the wall
69. face the camera = stań przodem do kamery face the camera
70. face restrictions = ograniczenia twarzy face restrictions
71. face the fact = uznawać (np. że coś ma miejsce) face the fact
72. face the task = stań przed zadaniem face the task
73. face a future = wychodź na przyszłość face a future
74. face a situation = stań przed sytuacją face a situation
75. face the truth = przyjąć prawdę face the truth
76. face the window = stań przodem do okna face the window
77. face a decision = stań przed decyzją face a decision
78. face a number = wychodź na liczbę face a number
79. face the sea = wychodź na morze face the sea
80. face bills = rachunki twarzy face bills
81. face changes = zmiany twarzy face changes
83. face the street = stań przodem do ulicy face the street
84. face the audience = stań naprzeciw publiczności face the audience
85. face several years = wychodź na kilka lat face several years
86. face the door = stań przodem do drzwi face the door
87. face the direction = stań przodem do kierunku face the direction
90. face the world = zmierzać się z całym światem face the world
91. face a test = stań w obliczu testu face a test
92. face barriers = bariery twarzy face barriers
93. face a team = stań naprzeciw zespołu face a team
94. face rivals = rywale twarzy face rivals
95. face indictment = akt oskarżenia twarzy face indictment
96. face allegations = zarzuty twarzy face allegations
97. face starvation = twarz śmierć głodowa face starvation
98. face the man = stań naprzeciw człowieka face the man
99. face one's desk = twarz czyjś biurko face one's desk
100. face north = północ twarzy face north
czasownik + face
Kolokacji: 42
stand facing • sit facing • turn to face • prepared to face • continue to face • forced to face • expected to face • want to face • ...
face + przyimek
Kolokacji: 53
face off • face down • face up • face out • faced with • ...
face + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
face forward • directly face • suddenly face • finally face • later face • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.