TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"face lawsuits" — Słownik kolokacji angielskich

face lawsuits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): procesy twarzy
  1. face czasownik + lawsuit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of his allies are likely to face lawsuits in the coming weeks over money they received from him.