"lawsuit brought" — Słownik kolokacji angielskich

lawsuit brought kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces przyniósł
  1. bring czasownik + lawsuit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then a 120-day period began in which lawsuits can be brought.

    Podobne kolokacje: