"face women" — Słownik kolokacji angielskich

face women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety twarzy
  1. face czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was also concerned with the problems facing women in Chinese society.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo