"face a shortage" — Słownik kolokacji angielskich

face a shortage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań przed niedoborem
  1. face czasownik + shortage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We are going to face a shortage of workers for more than a decade."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo