"face discrimination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskryminacja twarzy
  1. face czasownik + discrimination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We learn that women face even greater discrimination than men.

powered by  eTutor logo