BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
1. new entity = nowa jednostka new entity
2. original entity = oryginalny podmiot original entity
  • It consists of six original entities and has its present shape since 1977.
  • The number of original entities (as of 1863) is nearly 30.
  • The number of original entities (existing in 1863) is thirteen.
  • The number of original entities, as of 1863, is six.
  • "And the original entities don't seem to be improved by the union."
  • The present municipality consists of ten original entities merged to each other in 1952, 1969 and 1974.
  • Nevertheless, the nature of this original political entity remained vague.
  • There are 19 original entities within the area.
  • The number of original entities (as of 1863) within the present municipality is 20.
  • The local government reform of 1952 grouped the 15 original entities into six larger municipalities.
3. basic entity = podstawowa jednostka basic entity
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.