BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"entity regulated" — Słownik kolokacji angielskich

entity regulated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmiot uregulował
  1. regulate czasownik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Eventually, we will have to do so also - focusing not on the entity or product being regulated, but on systemic risk, investor protection, firm solvency and the like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo