14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. combined entity = połączony podmiot combined entity
3. merged entity = połączona jednostka merged entity
4. collective entity = jednostka spółdzielni collective entity
5. incorporated entity = włączona jednostka incorporated entity
  • The incorporated entity serving as an employer may be a corporation or other legal entity, an organization, or an individual.
  • Saddle Creek became an incorporated entity as a result of a class project on entrepreneurship.
  • The community became an incorporated entity in 1979 and the first houses and school were constructed in the same year.
  • Talequah and Hulbert are the only two incorporated entities in the county.
  • As an incorporated entity the factory was recognised as bankrupt in 2005.
  • It has been known as the Jewish Community Council of Victoria since 1989 and became an incorporated entity in 2000.
  • There are five area agencies on aging in Connecticut, each of which is a private, nonprofit incorporated entity.
  • It is an incorporated entity in Japan since 1940.
  • During its first tenure as an incorporated entity, Seattle was governed by a Board of Trustees.
  • The site later became an incorporated entity in 2005.
6. cohesive entity = zwarty podmiot cohesive entity
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.