Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
4. two-year contract = dwuletni kontrakt two-year contract
5. five-year contract = pięcioletnia umowa five-year contract
6. four-year contract = czteroletnia umowa four-year contract
8. lucrative contract = lukratywna umowa lucrative contract
10. exclusive contract = ekskluzywna umowa exclusive contract
11. social contract = umowa społeczna social contract
12. six-year contract = sześć-rok umowa six-year contract
13. seven-year contract = siedmioletnia umowa seven-year contract
14. original contract = pierwotna umowa original contract
17. military contract = militarna umowa military contract
18. big contract = duża umowa big contract
19. large contract = duża umowa large contract
20. major contract = główna umowa major contract
21. initial contract = pierwsza litera umowa initial contract
22. short-term contract = umowa krótkoterminowa short-term contract
24. future contract = przyszła umowa future contract
26. old contract = stara umowa old contract
28. previous contract = poprzednia umowa previous contract
30. legal contract = kontrakt prawny legal contract
31. no-bid contract = nie-oferta umowa no-bid contract
32. permanent contract = umowa na czas nieokreślony permanent contract
33. final contract = ostatnia umowa final contract
34. six-month contract = półroczna umowa six-month contract
35. tentative contract = niepewna umowa tentative contract
36. private contract = prywatna umowa private contract
37. separate contract = oddzielna umowa separate contract
38. long term contract = długi okres czasu umowa long term contract
40. formal contract = kontrakt formalny formal contract
41. free-agent contract = wolny-agent umowa free-agent contract
42. entry-level contract = umowa przeznaczona dla początkujących entry-level contract
45. huge contract = olbrzymia umowa huge contract
46. national contract = krajowa umowa national contract
47. similar contract = podobna umowa similar contract
przyimek + contract
Kolokacji: 25
under contract • through contracts • by contract • of one's contract • in one's contract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.