"large contract" — Słownik kolokacji angielskich

large contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża umowa
  1. large przymiotnik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The computer unit has not been a failure, he said, and recently won several large contracts.

powered by  eTutor logo