Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(1) extension, high, length
Kolokacji: 3
(3) dispute, squabble
Kolokacji: 2
1. contract dispute = spór kontraktowy contract dispute
2. contract squabble = sprzeczka kontraktowa contract squabble
(4) talk, discussion, detail
Kolokacji: 3
(6) term, period, year, deadline
Kolokacji: 4
(8) opportunity, case, problem
Kolokacji: 3
(10) worker, employee, laborer
Kolokacji: 3
(11) League, player, specialist
Kolokacji: 3
(12) killer, killing, murder
Kolokacji: 3
(13) price, value, worth
Kolokacji: 3
(15) basis, theory
Kolokacji: 2
(16) clause, concession, document
Kolokacji: 3
(17) situation, impasse
Kolokacji: 2
(20) signing, language
Kolokacji: 2
(22) violation, fraud, breach
Kolokacji: 3
(23) management, manager
Kolokacji: 2
(24) right, claim, cancellation
Kolokacji: 3
(25) buyout, payment, compliance
Kolokacji: 3
(26) holder, officer
Kolokacji: 2
(27) grower, farming
Kolokacji: 2
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
przyimek + contract
Kolokacji: 25
under contract • through contracts • by contract • of one's contract • in one's contract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.