Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(6) social, derivative
Kolokacji: 2
(9) current, actual, potential
Kolokacji: 3
(10) professional, amateur
Kolokacji: 2
(12) military, civil
Kolokacji: 2
(13) large, generous, lavish
Kolokacji: 3
(17) multi-year, yearly, monthly
Kolokacji: 3
(18) legal, valid
Kolokacji: 2
(19) no-bid, no-trump
Kolokacji: 2
(21) final, cost-plus, open-ended
Kolokacji: 3
(22) tentative, provisional
Kolokacji: 2
(23) separate, joint, corporate
Kolokacji: 3
(24) standard, normal
Kolokacji: 2
(25) formal, official, prenuptial
Kolokacji: 3
(27) developmental, bloated
Kolokacji: 2
(29) commercial, promotional
Kolokacji: 2
(30) huge, hefty, sizable
Kolokacji: 3
(31) two-way, bilateral, unilateral
Kolokacji: 3
(38) fair, unfair
Kolokacji: 2
(41) certain, detailed
Kolokacji: 2
(42) specific, special, particular
Kolokacji: 3
(43) prior, pre-existing
Kolokacji: 2
przyimek + contract
Kolokacji: 25
under contract • through contracts • by contract • of one's contract • in one's contract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.