Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(4) labor, energy, design
Kolokacji: 3
(6) future, export, paving
Kolokacji: 3
1. city contract = umowa miasta city contract
2. county contract = umowa hrabstwa county contract
3. estate contract = majątek umowa estate contract
4. Hollywood contract = Hollywoodzka umowa Hollywood contract
(15) sales, annuity, wage, price
Kolokacji: 4
(16) dollar, NASA, Yankee, Million
Kolokacji: 4
(17) insurance, reinsurance
Kolokacji: 2
(18) production, film, movie, album
Kolokacji: 4
(21) oil, gas, tanker
Kolokacji: 3
(22) baseball, football, delivery
Kolokacji: 3
(23) purchase, procurement
Kolokacji: 2
(24) investment, Equity, Bank
Kolokacji: 3
(25) research, exploration
Kolokacji: 2
(26) modeling, employee, freelance
Kolokacji: 3
(27) sponsorship, sweetheart, Nike
Kolokacji: 3
(28) muscle, diaphragm
Kolokacji: 2
(31) heart, spade
Kolokacji: 2
(32) tryout, consumer
Kolokacji: 2
(33) mail, airmail
Kolokacji: 2
(34) shoe, sneakers
Kolokacji: 2
(36) uterus, ventricle
Kolokacji: 2
(37) slam, demolition, murder
Kolokacji: 3
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
przyimek + contract
Kolokacji: 25
under contract • through contracts • by contract • of one's contract • in one's contract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.