"Contract Bridge League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brydż Liga
 1. bridge rzeczownik + league rzeczownik
  Silna kolokacja

  The American Contract Bridge League has a new youngest life master.

  Podobne kolokacje:
 2. contract rzeczownik + league rzeczownik
  Silna kolokacja

  The American Contract Bridge League has a new youngest life master.

powered by  eTutor logo