TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
2. five-year contract = pięcioletnia umowa five-year contract
3. four-year contract = czteroletnia umowa four-year contract
4. six-year contract = sześć-rok umowa six-year contract
5. seven-year contract = siedmioletnia umowa seven-year contract
6. six-month contract = półroczna umowa six-month contract
8. eight-year contract = ośmioletnia umowa eight-year contract
9. ten-year contract = dziesięcioletnia umowa ten-year contract
10. three-month contract = trzymiesięczna umowa three-month contract
11. million-dollar contract = umowa za milion dolarów million-dollar contract
12. one-month contract = jednomiesięczna umowa one-month contract
13. one-day contract = jednodniowa umowa one-day contract
14. six-figure contract = sześć-liczba umowa six-figure contract
15. three-book contract = trzy-książka umowa three-book contract
16. two-book contract = dwa-książka umowa two-book contract
17. American contract = Amerykańska umowa American contract
18. nine-year contract = dziewięcioletnia umowa nine-year contract
19. four-spade contract = cztery-łopata umowa four-spade contract
20. seven-figure contract = siedem-liczba umowa seven-figure contract
21. four-month contract = czteromiesięczna umowa four-month contract
(6) social, derivative
Kolokacji: 2
(9) current, actual, potential
Kolokacji: 3
(10) professional, amateur
Kolokacji: 2
(12) military, civil
Kolokacji: 2
(13) large, generous, lavish
Kolokacji: 3
(14) federal, national, local
Kolokacji: 3
(17) multi-year, yearly, monthly
Kolokacji: 3
(18) legal, valid
Kolokacji: 2
(19) no-bid, no-trump
Kolokacji: 2
(21) final, cost-plus, open-ended
Kolokacji: 3
(22) tentative, provisional
Kolokacji: 2
(23) separate, joint, corporate
Kolokacji: 3
(24) standard, normal
Kolokacji: 2
(25) formal, official, prenuptial
Kolokacji: 3
(27) developmental, bloated
Kolokacji: 2
(29) commercial, promotional
Kolokacji: 2
(30) huge, hefty, sizable
Kolokacji: 3
(31) two-way, bilateral, unilateral
Kolokacji: 3
(38) fair, unfair
Kolokacji: 2
(41) certain, detailed
Kolokacji: 2
(42) specific, special, particular
Kolokacji: 3
(43) prior, pre-existing
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.