PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. recording contract = kontrakt na wydanie albumu muzyczny recording contract
7. futures contract = kontrakt terminowy (instrument finansowy) futures contract
8. marriage contract = umowa majątkowa przedmałżeńska, kontrakt przedmałżeński, intercyza marriage contract
11. television contract = umowa telewizyjna television contract
12. record contract = umowa płytowa record contract
13. management contract = kontrakt menadżerski management contract
14. city contract = umowa miasta city contract
15. state contract = umowa państwowa state contract
16. term contract = termin umowa term contract
18. player contract = gracz umowa player contract
19. book contract = umowa wydawnicza book contract
22. sales contract = umowa sprzedaży sales contract
23. dollar contract = dolar umowa dollar contract
24. insurance contract = umowa ubezpieczeniowa insurance contract
26. month contract = miesiąc umowa month contract
27. agent contract = organ postępowania wykonawczego agent contract
28. production contract = umowa produkcyjna production contract
30. publishing contract = umowa wydawnicza publishing contract
31. supply contract = kontrakt na dostawy supply contract
32. entry level contract = poziom wejścia umowa entry level contract
33. oil contract = umowa naftowa oil contract
34. loan contract = umowa kredytowa loan contract
35. Pentagon contract = Umowa Pentagonu Pentagon contract
36. rookie contract = umowa nowa rookie contract
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
przyimek + contract
Kolokacji: 25
under contract • through contracts • by contract • of one's contract • in one's contract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.