PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"terminate one's contract" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "terminate one's contract" po angielsku

"terminate one's contract" — Słownik kolokacji angielskich

terminate one's contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś umowa
  1. terminate czasownik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, within a few months, the government terminated the contract.