Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"extend one's contract" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "extend one's contract" po angielsku

"extend one's contract" — Słownik kolokacji angielskich

extend one's contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszerzać czyjś umowa
  1. extend czasownik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After the 2006-07 season, he extended the contract with another three years.