"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract rzeczownik

rzeczownik + contract
Kolokacji: 157
recording contract • government contract • league contract • labor contract • employment contract • union contract • futures contract • ...
contract + rzeczownik
Kolokacji: 91
contract extension • contract negotiation • contract dispute • contract talk • contract offer • contract term • contract law • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. contract extension = przedłużenie kontraktu contract extension
  • Why didn't the player sign a contract extension before his final season?
  • He was given a contract extension through the 2014-2015 season.
  • He was not given a contract extension after the end of the season.
  • In 2008, he was given a contract extension through 2012.
  • "I kind of felt when they didn't offer me a contract extension my time was going to be up soon."
  • In 2012, she received a contract extension through the 2016-2017 season.
  • The next month he received a contract extension through 2016.
  • At the beginning of 2009, Smith was given a contract extension until the end the season.
  • His most recent contract extension as music director is through the 2013-2014 season.
  • As a result, he received a contract extension before the start of the 2005 season.
3. contract dispute = spór kontraktowy contract dispute
5. contract offer = oferta zawarcia umowy contract offer
6. contract term = termin kontraktowy contract term
8. contract opportunity = okazja kontraktowa contract opportunity
9. contract agreement = kontrakt, umowa contract agreement
10. contract worker = robotnik najemny, robotnik kontraktowy contract worker
14. contract option = opcja kontraktowa contract option
15. contract killing = zabójstwo na zlecenie contract killing
16. contract award = udzielenie zamówienia contract award
17. contract proposal = propozycja zawarcia umowy contract proposal
18. contract price = wartość umowy contract price
19. contract work = praca kontraktowa contract work
20. contract basis = podstawa kontraktu contract basis
21. contract player = gracz kontraktowy contract player
22. contract employee = pracownik kontraktowy contract employee
contract + czasownik
Kolokacji: 85
contract expires • contract requires • contract ends • contract includes • contract calls • contract runs • contract provides • ...
czasownik + contract
Kolokacji: 117
renew one's contract • terminate one's contract • extend one's contract • cancel one's contract • release from one's contract • ...
przymiotnik + contract
Kolokacji: 178
one-year contract • three-year contract • two-year contract • five-year contract • four-year contract • long-term contract • ...
przyimek + contract
Kolokacji: 25
under contract • through contracts • by contract • of one's contract • in one's contract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.