"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. later cleared = później oczyścić later cleared
  • He eventually cleared the game in the last episode of season three.
  • But his name was eventually cleared in a congressional inquiry.
  • He eventually cleared the studio of audience members and then resumed the show.
  • He was eventually cleared of any blame for the incident but died a broken man.
  • His name was eventually cleared before his death in 1988.
  • When the evidence became public, he was retried and eventually cleared.
  • All of the large estates were eventually cleared to make way for many smaller houses.
  • Both were eventually cleared of the charges after refusing to testify.
  • The aircraft was eventually cleared to land by Brazilian authorities.
  • The site of this early station was cleared and eventually became the turntable road (see below).

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.