"barely clear" — Słownik kolokacji angielskich

barely clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skąpo czysty
  1. clear czasownik + barely przysłówek
    Silna kolokacja

    And one said the campaign had barely cleared $1 million as of last week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo